Krížová cesta

Novoť - 18. marca 2011 bola modlitba "Krížovej cesty" v kaplnke nášho domova


Túto Krížovú cestu sa modlili deti zo zdravotníckeho krúžku pod vedením Beáty Kolenčíkovej. Spoločne s našimi klientmi tak v piatok prežili veľmi pekné popoludnie. Táto pobožnosť nebola posledná, deti budú k nám deti chodiť pravidelne.
Za toto duchovné obohatenie im touto cestou chceme poďakovať.

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál