Púť na Zebrzydovsku kalváriu

Novoť - Na Veľký piatok 22. apríla 2011 sa koná púť na Zebrzydowsku kalwariu.


Informácie o programe na : http://www.kalwaria.eu/

Kalwaria Zebrzydowska je svetoznáme pútnické miesto s viac než 400 ročnou tradíciou. Od 1. decembra 1999 je tiež zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na toto miesto od nepamäti putovali aj naši predkovia a v mnohých rodinách sa zachovali pamiatky z týchto púti. Najkratšia pešia trasa cez Mútne, Veselé a Polhoru merala asi 80 km.
V období uvoľnenia počas "Dubčekovej éry" sa tu z našej farnosti organizovala púť. Mnohí novoťania tu vtedy prvýkrát stretli "naživo" kardinála Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II. Jeho rodisko Wadowice sú vzdialené iba 12 km, a tak tu putoval veľmi často. Dvakrát toto miesto navštívil aj ako pápež.

Návštevy pápežov


Sv. otec Ján Pavol II ako pápež navštívil Kalváriu dvakrát - 7.júna 1979 a 19. augusta 2002


Sv. otec Benedikt XVI - 27 mája 2006


Certifikát o zápise do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO


Vyznačená trasa púte

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál