Zverejňovanie dokumentov

Novoť - Od dnešného dňa začala obec na vlastnej webovej stránke zverejňovať dokumenty v zmysle zákona č. 546/2010 Zb. z 9.decembra 2010.


Na stránku sa dostanete v hlavnom menu v rubrike Samospráva.
Stránka ešte nie je kompletná, zatiaľ je uverejnených iba 5 zmlúv, ale dokumenty sa budú postupne dopĺňať.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál