Krížová cesta mladých a detí

Novoť - Mladí z našej farnosti pod vedením p. kaplána a p. katechétky pripravili na dnes pre seba i pre deti netradičnú modlitbu krížovej cesty v prírode.


Pochod asi stovky mladých, rodičov a detí sa začal pri Materskej škole. "Vyzbrojení" baterkami, fakľami a lampášmi sa za súmraku vydali smerom na Modlovku. Úvahy jednotlivých zastavení čítali mladí, prestávky medzi zastaveniami vypĺňali spevom.
Po záverečnej modlitbe pri kríži pod vrcholom Modlovky p. kaplán poďakoval všetkým prítomným a udelil požehnanie.


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál