Vianoce v ZPS a DSS Novoť.

Novoť - December je bohatý na kultúrny program a rôzne akcie v našom zariadení.


S prípravou „ Vianoc „ sme začali už v novembri. Spoločne s deťmi zo Základnej školy sme vytvorili rôzne pozdravy a vianočné ozdoby.... S týmito výrobkami sme sa zúčastnili vianočnej výstavy v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
Začiatkom decembra nás prišli pozdraviť svojim programom členovia Jednoty dôchodcov z Námestova a Zákamenného. Zvuk harmoniky a spevu vyčaril na tvárach klientov úsmev a radosť.
Neodmysliteľnou súčasťou je tiež návšteva „ Mikuláša „ v našom zariadení.
Veľkou radosťou pre našich klientov bolo vystúpenie detí zo Základnej a Materskej školy z Novoti. Svojim vystúpením nás veľmi potešili účinkujúci z Rabče a centra voľného času z Námestova. Deti zo zdravotníckeho krúžku čítali našim klientom vianočné poviedky.
Predvianočný čas bol spojený tiež s výzdobou nášho zariadenia a koniec roka sme zavŕšili posedením pri hudbe, speve a tanci.
Každé vystúpenie bolo zamerané na prežívanie Vianoc. Účinkujúci prinášali medzi nás radosť a dobrú náladu, videli sme mnohé zvyky a tradície, ktoré sa uchovali do dnešných dní.
Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili naše zariadenie a svojim programom spríjemnili predvianočnú atmosféru.

Galéria k článku


0496


0497


0498


0499


0500


0501


0502


0503


0504

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál