Plán vývozu odpadu na rok 2011

Novoť - Vedenie obce oznamuje občanom plán vývozu odpadu na rok 2011. Jednotlivé vývozy budú vždy vopred ohlásené aj v miestnom rozhlase.


Január
5.1plasty
19.1sklo
28.1obaly+tetrapack
Február
1.2plasty
14.2sklo
Marec
1.3plasty
14.3sklo
31.3obaly+tetrapack
Apríl
1.4plasty
15.4sklo
29.4plasty
Máj
11.5sklo
12.5obaly+tetrapack
28.5plasty
Jún
10.6sklo
23.6obaly+tetrapack
Júl
1.7plasty
13.7sklo
29.7plasty
August
9.8sklo
September
2.9plasty
16.9sklo
30.9plasty
Október
14.10sklo
28.10plasty
28.10obaly+tetrapack
November
16.11sklo
29.11plasty
December
14.12sklo
15.12obaly+tetrapack


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál