Zomrela najstaršia novoťanka

Novoť - Koniec roka býva obdobím, v ktorom častejšie spomíname na tých, ktorí nás v tomto roku opustili. Jednou z nich je aj Anna Fafaláková, najstaršia obyvateľka obce, ktorá zomrela v októbri vo veku 97 rokov. Narodila sa ešte v roku 1913 v USA. Bola poslednou novoťankou, ktorá prežila útrapy prvej svetovej vojny.


Pani Anna Fafaláková, rodená Majchráková, ako mnoho jej rovesníkov, prežila ťažký a ozaj pohnutý život.

Jej otec Štefan Majchrák (1885-1974), rodák zo Zákamenného ako slobodný mládenec odišiel niekedy na začiatku dvadsiateho storočia za prácou do Ameriky. Usadil sa v Spojených štátoch v Pennsylvánií v mestečku Smock, asi 40 km juhovýchodne od známeho mesta Pittsburgh. Tam sa zoznámil s novoťankou Annou Murínovou (1883-1968) pochádzajúcou z Podkopca s ktorou sa zosobášil v roku 1911.Otec Štefan Majchrák


Matka Anna Murínová (vľavo) so sestrou Teréziou


Tu sa im o rok narodil najstarší syn Štefan (1912-1965) a 23.júla 1913 aj dcéra Anna. O štyri dni ju pokrstili vo farskom kostole sv. Hedvigy. Krstnými rodičmi boli manželia Bogáčikovci, pochádzajúci z Novote (z Pálenic)Zápis v knihe pokrstených farnosti Smock


Kostol sv. Hedvigy, v ktorom bola Anna pokrstená


Krstný list


V Amerike však malá Anička dlho nezostala. Starý otec Murín ťažko ochorel a keďže na gazdovstve nemal kto pracovať, písali dcére do Ameriky a prosili ich, aby sa vrátili. A tak sa mladá rodinka Majchráková aj s dvoma deťmi nalodili a v roku 1914 vrátili domov. Necelý týždeň po tom ako Anička oslávila prvé narodeniny však vypukla prvá svetová vojna. Keďže Slovensko bolo vtedy súčasťou Rakúsko-Uhorska, ktoré viedlo vojnu, otec musel zakrátko narukovať. Rodina, do ktorej sa v roku 1915 narodilo tretie dieťa, syn Florián, prežívala ťažké vojnové obdobie bez otca. Vojnové udalosti ho zaviedli na ruský front, kde sa dostal do zajatia, z ktorého sa vrátil až po piatich rokoch. K trom deťom pribudli ďalšie tri sestry, Jozefína, Helena a Johana, ktoré Anna ako najstaršia z dcér pomáhala opatrovať. Helena už zomrela, Jozefína a Johana dodnes žijú, obe na Morave.Rodičia Štefan a AnnaSo sestrami Jozefínou (v červenom ) a Johanou (v modrom)


V roku 1935 sa Anna ako 21 ročná vydala za Františka Franeka. Ich šťastie však netrvalo dlho. Po necelom mesiaci spoločného života František zahynul na poľovačke. Aj keď okolnosti nešťastia prešetroval súd, príčiny smrti ostanú navždy tajomstvom. Anna zostala vdovou 5 rokov.František Franek, prvý manžel, s ktorým prežila necelý mesiac


V roku 1940 sa znova vydala za Antona Fafaláka, s ktorým prežila celých 50 rokov. Porodila päť detí, dve z nich však zomreli v detskom veku. Dcéra Justína žije v Novoti, najmladší syn Gabriel v Šaštíne, starší Štefan v Dolnom Kubíne. Po smrti manžela v roku 1990 ostala bývať sama vo svojom dome a do vysokého veku pracovala. Napriek ozaj ťažkému životu sa tešila dobrému zdraviu. Ešte vo veku 87 rokov chovala kravu o ktorú sa sama starala. Dom, v ktorom prežila 70 rokov svojho života zanechala až v apríli 2010. Posledného pol roka prežila u dcéry Justíny Hujčákovej.

Posledné roky svojho života, keď už nemohla pracovať, strávila najmä modlitbou. Ruženec, ktorý jej ešte za komunizmu poslala jej neter Štefánia Majchráková, rehoľná sestra v tom čase v emigrácií, dokázala doslova zodrať. Zomrela 2. októbra 2010 vo veku 97 rokov aj dva mesiace. Pochovaná je na novotskom cintoríne vedľa oboch svojich manželov.

Po smrti pani Fafalákovej je najstaršou obyvateľkou pani Anna Žatkuľáková, ktorá sa narodila v roku 1919, v lete sa teda dožila 91 rokov.Ročník 1913 pri oslave sedemdesiatky v roku 1983. zľava Daniel Bystričan, Mikuláš Zavoďančík, Jozef Hilbrycht, Mária Jantoláková, Terézia Žatkuliaková, Anna Fafaláková, Anna Vlčáková, Jozefína Vlčáková, Veronika Račáková, Kristína Račáková


Rodina jej brata Štefana Majchráka okolo roku 1960 (vzadu zľava Augustín, Gabriel, Mária (dnes Kocúrová) vpredu v bielom Štefánia Majchráková, dnes rehoľná sestra, v súčasnosti pôsobiaca v Nitre)


Posledná fotografia z mája 2010

Ďakujem rodinám Hujčákovej a Kocúrovej za poskytnuté fotografie a cenné pripomienky.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál