Výročie smrti vdp. Ladislava Hagovského

Novoť - V nedeľu 2. januára 2011 uplynie 25 rokov od smrti nášho bývalého pána farára vdp. Ladislava Hagovského. Pri tejto príležitosti bola dnes v kostole osadená mramorová doska.


Mramorová doska s motívom Tatier je umiestnená pod jeho fotografiou v chodbe kostola a sú na nej uvedené jeho životopisné údaje. Dosku so súhlasom Hospodárskej rady farnosti a s povolením farára dala vyrobiť a venovala firma RADASTA spol. s r.o., ktorej touto cestou v mene Hospodárskej rady farnosti ďakujem.

Osobnosti vdp. Ladislava Hagovského sme na našej stránke venovali článok pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín KLIKNI TU ,
a taktiež v hlavnom menu v rubrike Osobnosti

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ MU PANE A SVETLO VEČNÉ NECH MU SVIETI, NECH ODPOČÍVA V POKOJIStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál