Na konci roka

Novoť - Hviezda na nebi svieti a deň za dňom letí.
Do konca roka je už len krok ...


Na konci roka 2010 sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
V Novom roku vám všetkým prajeme veľa spokojných a radostných dní.ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál