Jasličková pobožnosť 2010

Novoť - Deti z folklórneho súboru Grapka a z divadelného súboru Lienky počas adventu pripravili Jasličkovú pobožnosť s ktorou sa na radosť mnohých detí v dnešné popoludnie predstavili v našom kostole.


Srdečná vďaka patrí všetkým účinkujúcim, predovšetkým manželom Súkeníkovcom a p. učiteľkám Milade Zavoďančíkovej a Anne Urbanovej, ktorí sa týmto deťom s trpezlivosťou venujú.

Ď A K U J E M E


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál