NOVEMBROVÉ AKCIE V ZPS A DSS NOVOŤ

Novoť - ... aj náš život môže byť pekný a farebný


Všetko čo doma máme

Kultúrne stredisko pri Obecnom úrade v Novoti zorganizovalo kultúrne podujatie pod názvom „Všetko čo doma máme“. Do tejto akcie sa zapojilo 15 účinkujúcich. Okrem domácich vystúpili aj mládežníci z Poľska. Naši klienti zahrali divadelnú scénku pod názvom „Seniori“. Herci zožali veľký úspech, lebo obecenstvu sa veľmi páčila. Podobne aj zamestnanci nášho zariadenia zahrali hru „O troch kozliatkach“. Najväčšiu radosť z tohto vystúpenia mali deti.


0489


0490


0491


0492

Ručné práce s deťmi

Dňa 19.11.2010 medzi nás zavítali žiaci ZŠ Novoť spolu s pani učiteľkou. Našim klientom pomáhali pri ručných prácach na 4. ročník výstavy výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb s vianočnou tematikou. Spoločná práca žiakov a klientov navzájom priniesla veľa nových nápadov v rôznorodosti mnohých výrobkov. Podarilo sa nám zhotoviť pekné vianočné výrobky, ktoré budeme inštalovať na VÚC /Vianočný salón 2010/


0482


0483


0484

Výlet do Radôstky

Dňa 24.11.2010 sa naši klienti, zamestnanci a žiaci ZŠ Novoť zúčastnili výletu do Radôstky.
V sprievode správcu farnosti sme si prezreli krásny moderný drevený kostol a farský úrad. Oboznámil nás nielen s výstavbou týchto objektov, ale aj s aktivitami duchovného života tunajších farníkov.
V miestnej MŠ a ZŠ sme spolu piekli a vyzdobovali vianočné medovníky. Naši klienti sa podelili so svojimi skúsenosťami a aktívne pomáhali všetkým deťom. Pri práci zneli krásne koledy a vianočné piesne.
Potom sme si posedeli pri dobrej kávičke a koláčoch. K dobrej nálade prispel harmonikár. Zaspievali sme si nielen ľudové piesne, ale niektorí sa odhodlali i pre tanec. Nakoniec sme si pochutnali na výbornom guľáši. Všetci sme sa zhodli v tom, že takáto spoločná akcia mladej a staršej generácie má veľký význam. Prináša radosť, harmóniu a spokojnosť do ďalšieho života.
Už teraz sa tešíme niekedy v budúcnosti na podobné podujatie.


0476


0477


0478


0479


0480


0481

Katarínska zábava

Kalendár nám aj tento rok pripomenul, že dňa 25.11.2010 je zaznačené meno Katarína. Stalo sa už tradíciou, že práve v tento deň sa na mnohých miestach konajú tanečné zábavy. Podobne sme aj my v tomto roku pre našich klientov zorganizovali “Katarínsku zábavu“. Všetci sa na toto podujatie veľmi tešili. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že účasť bola mimoriadne veľká. O dobrú náladu sa postarali súrodenci Brodecovci. Klienti sa na nich vždy mimoriadne tešia, lebo sa im páčia ich pekné ľudové piesne. Hneď na úvod sa do tanca zapojilo viacero párov. Cez prestávku naši zamestnanci zahrali divadelnú scénku „Tri kozliatka“. Herci predviedli vynikajúci výkon. Vďakou im bol potlesk. Po skončení zábava pokračovala ďalej. Samozrejme, že pri tejto príležitosti nechýbalo ani občerstvenie. Podávali sa koláče, káva a kapustnica.
Na tvárach mnohých bolo vidieť nesmiernu radosť, že sa mohli takto spoločne zabaviť.


0470


0471


0472


0473


0474


0475

Stolnotenisový turnaj družstiev

Dňa 28.11.2010 sa začal v našom zariadení 7.ročník Novotskej miniligy v stolnom tenise. Tento rok sa prihlásilo dvanásť družstiev. Zastúpené je aj naše zariadenie a budú ho reprezentovať: Vladimír Vangel, Václav Kasan, Monika Veselovská, Albína Veselovská, Emília Buláková, Elena Jakubjaková a Margita Zavoďanová. Rohodcami sú: Alojz Švába a Ján Kenéz.
Našim klientom i zamestnancom v tomto turnaji držíme palce o čo najlepšie umiestnenie a všetkým športovcom i divákom veľa krásnych športových zážitkov.


0485


0486


0487


0488

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál