POĎ SA HRAŤ

NOVOŤ - Veľa hier, zábavy a radosti zažili deti prvého stupňa základnej školy v jedno piatkové, novembrové popoludnie.


Keď v tento deň povedali rodičom, starým rodičom, tetám alebo starším súrodencom „POĎ SA HRAŤ,“ nepočuli tú známu vetu „Teraz nemám čas...,“ ale spolu s nimi prišli do školy. Na štarte dostali vstupenku v podobe hracej karty a s ňou sa rozbehli za hrami do tried. Tam už čakali pani učiteľky s rôznymi aktivitami. Na jednotlivých stanovištiach sa hrali maxi-človeče, hokej, stavali veže z kociek, pomocou slamky premiestňovali lentilky, triafali mincami do pohára s vodou, šípkami do terča, vrecúškami na cieľ, alebo do brány zámku. Za splnené úlohy dostali pečiatku len vtedy, ak toto všetko zvládli aj dospeláci. Potom sa občerstvili čajíkom a nakreslili si obrázok. (Niektorí dospelí sa priznali, že už roky nekreslili.) V cieli hraciu kartu vymenili za odmenu. Domov odišli s medailou na krku, trošku aj unavení, ale určite spokojní zo spoločne stráveného času.
Túto akciu pani učiteľky prvého stupňa pripravili 19. novembra – tento deň je „Svetovým dňom prevencie proti týraniu detí.“
Pozrite si na našej webovej stránke aj iné akcie školy. Kliknite TU, alebo vľavo na „ŠKOLSTVO“, potom na obrázok školy a na „NOVINKY“.
Mgr. Martina Plutinská

Galéria k článku


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384


385


386


387


388


389


390


391


392


393


394


395


396


397


398


399


400


401


402


403


404

Martina Plutinská, a
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál