Ideme k Tebe Pane

Novoť - Idem k Tebe Pane, za hlasom Tvojim som išiel, Ty poskytneš mi príbytok, kde nebude už žiaľ...


Od 1. do 8. novembra všetci spomíname na našich zomrelých. Tento čas„ Dušičiek“ prežívame aj my v ZPS a DSS Novoť. Od otvorenia, v roku 1989 odišlo z nášho domova na večnosť takmer 400 z nás. Niektorí odpočívajú na novoťskom cintoríne. Každoročne tieto hroby upravujeme, chystáme na ne vence a kytice. Tento rok bol výnimočný tým, že sa k nám pridali deti zo zdravotníckeho krúžku pri Základnej škole v Novoti pod vedením pani Beáty Kolenčíkovej. Spoločne sme navštívili miestny cintorín a zapálili sviečky. Na tých ostatných sme si spomenuli vo sv. omši, ktorú celebrovali dp. Dušan Majerčák a vdp.Karol Lihosit v kaplnke nášho domova 4.11.2010.
A keďže to bol výnimočný deň pre otca Karola, slávil meniny, na záver svätej omše sme mu zablahoželali a poďakovali za všetko čo robí pre klientov nášho domova, za jeho modlitby a najmä za pravidelné vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Galéria k článku


0641


0642


0643


0644


0645


0646


0647


0648


0649


0650


0651

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál