Na bačovskej nedeli

Ludzmierz - V nedeľu naša farnosť s farnosťou Mútne uskutočnila farskú púť do pútnického miesta do Ludzmierza ako poďakovanie sa uskutočnené misie, ale aj ako púť veriacich, ktorí si chceli splniť záväzky Večného ruženca.


Za krásneho jesenného počasia sa naši pútnici zúčastnili na ďakovnej sv. omši na „Bačovskej nedeli“, pri ktorej bačovia z blízkeho i ďalekého okolia ďakovali Panne Márii za tento rok. Bazilika v nedeľu voňala syrom a oštiepkami a bola naplnená mnohými goralskými krojmi a celým areálom sa ozývala ľudová muzika.
V poobedňajších hodinách odslúžil v bazilike sv. omšu vdp. Pavol, kaplán z Mútneho. Počas púte sme sa pomodlili všetky štyri ružence, porozprávali sme sa s príjemným správcom farnosti v Ludzmierzi vdp. Tadeusom Juhasom od ktorého sme dostali požehnanie.
Bolo priam symbolické, že na tomto mieste sme sa stretli s pútnikmi z družobnej obce Suszec, ktorí srdečne pozdravujú všetkých Novoťanov.

Galéria k článku


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál