Z nášho života

Novoť - V uplynulom období sa naši klienti zúčastnili viacerých podujatí. Aspoň v skratke vám chceme niektoré z nich priblížiť.


23.9. 2010 Domov domovu

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom a ZpS a DSS Čadca-Horelica zorganizoval pre klientov zariadení sociálnych služieb akciu Domov domovu.
Do podujatia sa zapojilo 16 zariadení. Slávnostné otvorenie bolo o 10:00 hod. Po príhovore nasledoval bohatý program. Klienti sa prezentovali ľudovými piesňami, tancom, prednesom a pod. Veľký úspech zožalo aj vystúpenie našich klientov s divadielkom pod názvom "Seniori". Svoj herecký talent v ňom predviedli: Emília Černáková, Jozef Belúch a Edita Mariščáková.

4.10.2010 - Výlet do Oravskej Lesnej

V tento deň sa naši klienti zúčastnili výletu v Oravskej Lesnej. Hlavným zámerom bolo previesť sa na Oravskej lesnej železničke. Vyhliadkovú jazdu sme absolvovali z Tanečníka na Beskyd a späť. Z vyhliadkovej veže sme mohli obdivovať prekrásnu panorámu okolitej prírody. Pozreli sme si expozíciu a bohatý vozový park. A tiež sme sa oboznámili s históriou budovania železničky, ktorá bola dokončená v roku 1926 a roku 1928 bolo vydané prevádzkové povolenie v úseku Oščadnica – Lokca v dĺžke viac než 60 km. V roku 1992 bola uzavretá dohoda medzi Oravským múzeom a Kysuckým múzeom o generálnej obnove celej zachovalej časti a roku 2003 začalo múzeum intenzívne práce na obnove trate. Na jar 2008 bola Oravská lesná železnica slávnostne otvorená a sprístupnená verejnosti.

5. – 6. 10. 2010 Športové hry klientov v Žiarskej doline

Toto podujatie bolo určené pre klientov domovou sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Do súťaže sa zapojilo 12 zariadení. Naše zariadenie reprezentovali: Emília Černáková, Florián Vavriňák a Miroslav Žitko. Súťažilo sa v týchto disciplínach: stolný tenis, beh na 60 m, beh na 300 m, skok do diaľky z miesta znožmo, hod kriketovou loptičkou, hod basketbalovou loptou a prekážkový beh. Pretekári štartovali v kategóriách:
18 - 40 rokov / muži, ženy /, nad 40 rokov / muži, ženy /
Naše zariadenie sa umiestnilo celkovo na 5 mieste.
Z jednotlivcov získali medaily:
Emília Černáková 1 miesto za hod kriketovou loptičkou a 2 miesto v behu na 60 m
Miroslav Žitko 1 miesto za hod basketbalovou loptou do koša.

Galéria k článku


0457


0458


0459


0460


0461


0462


0463


0464


0465


0466


0467


0468


0469



ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál