Príspevok študentom VŠ

NOVOŤ - Vážení študenti a absolventi VŠ, ak ste ešte nestihli požiadať o príspevok, treba tak urobiť, čo najskôr! Vzor žiadosti je v článku.


Obecné zastupiteľstvo obce Novoť schválilo dňa 29. 2. 2008 vo Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2008 mimoriadny príspevok pre všetkých študentov vysokých škôl vo výške 66,39 € (2000 Sk). O príspevok môže požiadať každý, kto ukončil 1. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo pokračuje ďalej v dennom či externom štúdiu na vysokej škole. Príspevok sa vypláca len 1x počas štúdia a žiadosť treba podať najneskôr do pol roka od ukončenia štúdia. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu diplomu alebo potvrdenie o návšteve školy 4., prípadne vyššieho ročníka VŠ.

Mária Kondelová, poslankyňa OZ Novoť a členka Sociálnej komisie

Vzor žiadosti o vyplatenie príspevku:

Žiadosť vo formáte Word (Formulár)

Žiadosť vo formáte pdf (Tlačivo na ručné vyplnenie)

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál