Ľudové misie v druhej polovici

Novoť - Ľudové misie, ktoré sa v našej farnosti konajú po šestnástich rokoch a vedú ich bratia redemptoristi, sa dnešným dňom dostali do druhej polovice.


V sobotu večer pán farár ako otec farnosti v slávnostnom sprievode priviedol otcov redemptoristov ku oltáru a odovzdal im štóly, čím im symbolicky zveril do rúk celú farnosť. Svätá omša, ktorú celebroval otec Martin Zanovit, CSsR a koncelebrovali otec Michal Zamkovský, CSsR, otec Vladimír a otec Karol, sa začala sprievodom Svetla.
Nosným bodom programu je vždy svätá omša, ktorá býva ráno i večer. Homílie sú vždy iné a venované danej téme (viď. program misií). Okrem sv. omší sa misionári postupne stretli s jednotlivými zložkami našej farskej rodiny na samostatných stretnutiach.

V piatok je na programe najskôr stretnutie s chorými v kostole, prípadne doma a večer najskôr sv. omša s témou LÁSKA a po nej stretnutie s mladými. To by už medzi nami mali byť členovia spoločenstva Rieka života z Podolinca, ktorí prídu oživiť toto stretnutie.


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


050


051


052


053


054


055


056


057


058


059


060


061


062


063


064


065


066


067


068


069


070


071


072


073


074


075


076


077


078


079


080


081


082


083


084


085


086


087


088


089


090


091


092


093


094


095

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál