Turíce v našej farnosti

Novoť - Dnes našu farnosť navštívil diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František TONDRA, aby vyslúžil sviatosť birmovania takmer dvom stovkám birmovancov.


Slávnostná sv. omša sa začala o desiatej hodine keď otec biskup v sprievode kňazov a miništrantov vošiel do kostola, ktorý bol vyhradený birmovancom a birmovným rodičom. Na úvod ho privítal pán farár.
Potom nasledovala sv. omša, počas ktorej otec biskup udelil sviatosť birmovania 189 birmovancom. Na záver slávnosti birmovanci poďakovali otcovi biskupovi za udelenie sviatosti birmovania a duchovným otcom i rodičom za prípravu a za modlitby.

Po krátkej prestávke, ako už býva zvykom sa otec biskup stretol s prítomnými na krátkej besede a odpovedal na predložené otázky. Potom sa ešte v sakristií krátko stretol s členmi Hospodárskej rady farnostiStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál