Odpustová slávnosť v našej farnosti

Novoť - V nedeľu 5. septembra sa v našom chráme konala slávnosť z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Pán farár pozval redemptoristov, ktorí o dva týždne povedú ľudové misie v našej farnosti.


Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol Martin Zanovit, CSsR, oravskojasenický rodák, redemptorista pôsobiaci v Kežmarku. Koncelebrovali pán farár Vladimír Klein, pán kaplán Dušan Majerčák, otec Karol Lihosit a kpt. Ján Polťák, zákamenský rodák pôsobiaci ako vojenský kaplán v ozbrojených silách SR.

Galéria k článkuStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál