Privítanie pána kaplána

Novoť - Vo štvrtok 2. septembra sme v našej farnosti privítali nového pána kaplána. Otec biskup k nám posiela Mgr. Dušana Majerčáka, doterajšieho kaplána v Spišskej Novej Vsi.


Privítanie sa konalo pri večernej sv. omši, ktorú celebroval pán kaplán, spolu s otcom Karolom Lihositom. Na začiatku sv. omše ho v mene celej farnosti privítal starosta obce.

Mgr. Dušan Majerčák pochádza z opačnej strany Tatier, z rázovitej goralskej obce Lendak.
Narodil sa 15.5.1979 v Kežmarku.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Františka Tondru 18. júna 2005 v Spišskej Kapitule. Od vysviacky do roku 2008 pôsobil ako kaplán v Liptovských Sliačoch, od r. 2008 doteraz ako kaplán v Spišskej Novej Vsi.

V mene celej farnosti mu prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie, patrónky našej farnosti.


Katolícke noviny č. 24 / 2005

Galéria k článkuStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál