P. kaplán odchádza do Kežmarku

Novoť - Dnešná ranná sv. omša, ktorú slúžil pán kaplán Gustáv Botur, bola pre neho v našej farnosti poslednou. Dnešným dňom sa skončilo jeho 14-mesačné pôsobenie v našej farnosti. Otec biskup ho s platnosťou od 1. septembra vymenoval za kaplána v Kežmarku.


Rannej sv. omše sa tentokrát zúčastnilo podstatne viac veriacich, ktorí sa s ním chceli ešte raz stretnúť. V homília p. kaplán rozvinul úryvok z dnešného evanjelia (Lk 4, 31 - 37) a hovoril o umení žasnúť nad učením Ježiša Krista.
V príhovore na záver sv. omše ešte raz poďakoval všetkým farníkom a vyzval ich na spoluprácu a modlitbu za nového kaplána. Potom udelil všetkým záverečné požehnanie.

Oficiálna rozlúčka sa konala už včera pri večernej sv. omši, na záver ktorej sa s p. kaplánom rozlúčil a v mene celej farnosti mu poďakoval starosta obce. Spolu s Máriou Fafalákovou, pracovníčkou OcÚ mu odovzdali kyticu kvetov a spomienkový darček, ktorý mu venovali farníci.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál