Škola i škôlka v Novoti v novom šate

NOVOŤ - Poldruha milióna sme dostali, ďalších tristotisíc sme dali zo svojho. Konečne sa nám podarilo zrekonštruovať školské zariadenia v obci.


Hornooravská obec dostala od štátu školu i škôlku v havarijnom stave. Suché konštatovanie v preberacom protokole je jedna vec, realita druhá. Problémy riešila samospráva za pochodu, a z vlastného vrecka. Pred šiestimi rokmi Novoťania zrekonštruovali kúrenie v základnej škole, pričom ako jedni z prvých na Orave začali kúriť biomasou. Nasledovala výmena okien, zateplenie a výmena krytiny v starej budove školy.

Obec privítala možnosť získať peniaze z eurofondov, na rekonštrukciu školy i škôlky podala viacero projektov. V prvej várke, na roky 2004 až 2006, na ňu nevyšlo. „Vždy nás zaradili do zásobníka alebo do poradovníka, peňazí nebolo nikdy," povedal starosta František Poleta. Trpezlivosť napokon ruže priniesla, v plánovacom období 2007 - 2013 prišiel rad aj na Novoť. Z eurofondov a od štátu získala viac ako 1,5 milióna eur. Z obecnej pokladnice putovalo na obnovu školských zariadení 332-tisíc eur.

novotweb1.jpg

Základná škola pred slávnostným otvorením v pondelok 31. mája.

V rámci rekonštrukcie základnej školy vzniklo šesť bežných tried a päť odborných, z toho dve jazykové učebne, učebňa výtvarnej výchovy, počítačov a chemické laboratórium. V zrekonštruovaných priestoroch nechýba moderný dataprojektor a komunikačná technika. Nový šat i poschodie navyše dostala materská škola. Do všetkých objektov vedú bezbariérové vstupy. „S výnimkou drobných úprav okolia je materská škola hotová. V základnej škole chceme ešte zrekonštruovať telocvičňu vrátane zateplenia a výmeny okien," povedal František Poleta.

Zrekonštruované priestory Základnej školy s materskou školou v Novoti si v pondelok 31. mája pozrela vládna delegácia na čele s ministrom školstva Jánom Mikolajom. Školáci mali v tento deň voľno. Súčasťou osláv Medzinárodného dňa detí boli súťaže i ukážky práce požiarnikov. A pomyslenou čerešničkou na torte zmrzlina pre každého žiaka.

Základnú školu v Novoti navštevuje 523 žiakov v 24 triedach, z toho 11 je na prvom stupni a 13 vrátane integrovanej triedy na druhom. Do troch tried materskej školy chodí dokopy 74 detí. Vyše trojtisícová Novoť nestarne. „Chvalabohu, obyvateľov pribúda. Mladé rodiny tu ostávajú, máme rozostavaných 40 rodinných domov," povedal novotský starosta. Škola i škôlka v Novoti tak v nasledujúcich rokoch zívať prázdnotou určite nebudú.

Novotská škôlka. Chodí tam 74 detí.

Novotská škôlka. Chodí tam 74 detí.


© Prevzaté z týždenníka MY Oravské noviny

                                                                                                                                    Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál