Športový deň detí a seniorov

Novoť - Dňa 4. júna sa v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Novoti uskutočnil I. ročník pod názvom „Športový deň detí a seniorov“.


Spoločná akcia sa konala z príležitosti „Dňa detí“. Tejto akcie sa zúčastnili klienti nášho zariadenia, ako aj žiaci Základnej školy a deti z Materskej škôlky z Radôstky na Kysuciach.
Hlavným motívom tohto stretnutia bolo prepojiť dva podobné regióny Oravy a Kysúc. Medzi deťmi bola aj skupinka znevýhodnených detí s rôznym postihnutím. Inšpirovali sme sa vlaňajšou návštevou obce Radôstka, kde si naši klienti prezreli prekrásny moderný drevený rímsko-katolícky kostol sv.Andreja Svorada a Benedikta, ktorý vytvára výraznú dominantu obce.
Pre nepriaznivé počasie sa „Športový deň detí a seniorov“ uskutočnil v spoločenskej miestnosti domova. Zúčastnilo sa ho 35 detí spolu s učiteľkami a správcom farnosti Radôstka a 50 klientov ZPS a DSS Novoť.
Súťažilo päť družstiev. Jedno družstvo tvorilo osem detí a dvaja seniori. Do náročných športových disciplín sa všetci pustili s veľkým nadšením.
Treba vysoko oceniť pedagógov, že do súťaže zapojili viaceré deti s rôznym postihnutím. Je to veľké pozitívum, že práve takéto deti sa môžu plne integrovať medzi svojich rovesníkov.
Táto súťaž nám ukázala, že je veľmi dôležité organizovať spoločné akcie pre postihnutých, tak z radov detí ako aj seniorov.
Vďakou za ich veľké úsilie pri súťažiach im bol potlesk od svojich spolužiakov i klientov nášho zariadenia.
Vysoko sme ocenili snahu všetkých súťažiacich. Po skončení súťaže každý dostal malú sladkosť. Za týmto nasledoval spev ľudových piesní a obed.
Táto akcia dopadla veľmi dobre a všetci sme mali veľkú radosť zo spoločného podujatia.
Vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým organizátorom i sponzorom, ale predovšetkým občianskemu združeniu Pelikán-Novoť.
Tešíme sa opäť na spoločnú akciu v budúcom roku.
Mgr. Bohuslav Koleják,
sociálny pracovník

Galéria k článku


0439


0440


0441


0442


0443


0444


0445


0446


0447


0448


0449


0450


0451


0452


0453


0454


0455


0456ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál