Pamätný deň pre obec aj školu

Novoť - Sobota 15. 5. 2010 sa zapíše do histórie našej obce a školy ako pamätný deň, kedy sa slávnostne otvorilo multifunkčné ihrisko v areáli školy. Zúčastnili sa ho viacerí čelní predstavitelia vlády a parlamentu SR.


Sobota 15. 5. 2010 sa zapíše do histórie našej obce a školy ako pamätný deň, kedy sa slávnostne otvorilo multifunkčné ihrisko v areáli školy. Zúčastnili sa ho viacerí čelní predstavitelia vlády a parlamentu SR: predseda vlády - p. Fico, predseda parlamentu - p. Paška, splnomocnenec Úradu vlády pre šport - p. Galis, minister vnútra - p. Kaliňák, riaditeľ diaľničnej spoločnosti - p. Choma, župan ŽSK - p. Blanár, poslankyňa NR SR - p. Mazúrová a iní.

Na príprave tejto slávnosti sa aktívne podieľali i žiaci a zamestnanci našej školy a predovšetkým pracovníci rôznych firiem a Obecného úradu, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu stihli pripraviť areál školy tak, aby sa slávnosť mohla uskutočniť. Za to im patrí naše poďakovanie.
Od 14.00 hodiny sa začali športové súťaže a kultúrny program, v ktorom vystúpili naši žiaci. Pre širokú verejnosť bolo pripravené pestré občerstvenie a iné atrakcie.
Približne o 15.15 hod. sme privítali vládnu delegáciu a to tradične – chlebom a soľou. Potom nasledoval presun na ihrisko, kde sme si vypočuli slávnostné prejavy starostu obce – p. Poletu a predsedu vlády – p. Fica. Po prejavoch nasledovalo posvätenie ihriska p. kaplánom, prestrihnutie pásky, slávnostný výkop lopty p. Fica a odovzdanie darov.
Na záver nasledovala slávnostná recepcia v školskej jedálni s príhovorom riaditeľa školy a futbalový zápas medzi družstvami dospelých Novote a Ujsol z Poľska.
Pre zlepšenie nálady nám po celý čas vyhrával Miro Hládek.

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou má rozmery 52 x 27 m, má mantinely a umelé osvetlenie. Doteraz sa na ňom preinvestovalo 120 tisíc eur, z toho tretinu poskytol Úrad vlády SR a zvyšok sa doplnil z rozpočtu školy a obce. V blízkej budúcnosti sa plánuje dokončiť po obvode ihriska ľahkoatletická dráha s doskočiskom pre skok do diaľky a za bránkami ihrisko na volejbal a basketbal.
Tým bude športový areál s piatimi ihriskami dobudovaný a máme sa naozaj čím chváliť – takéto športoviská nenájdete široko – ďaleko ...

Teraz je naozaj len a len na nás všetkých, akým spôsobom ich budeme využívať, aby nám vydržali čo najdlhšie!

Ľuboš Paták, ZŠ s MŠ Novoť

Podrobnejšie informácie o udalosti i ďalšie fotografie a video, ale aj množstvo iných informácií o škole nájdete na oficiálnej školskej stránke: KLIKNITE TU

Galéria k článku


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál