Plán vývozu odpadu na rok 2010

Novoť - Vedenie obce oznamuje občanom plán vývozu odpadu na rok 2010. Jednotlivé vývozy budú vždy vopred ohlásené aj v miestnom rozhlase.
11.5 - Elektronický odpad
Od 17.5 do 21.5 budú pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad


Máj
4.5plasty
11.5elektronický odpad
14.5sklo
21.5veľkoobjemový odpad
27.5tetrapak
Jún
4.6plasty
18.6sklo
24.6obaly+tetrapak
Júl
2.7plasty
16.7sklo
August
3.8plasty
13.8sklo
September
3.9plasty
16.9sklo
Október
1.10plasty
18.10sklo
28.10obaly+tetrapak
November
2.11plasty
15.11sklo
29.11obaly+tetrapak
December
2.12plasty
20.12sklo
22.12obaly+tetrapak


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál