Šachový turnaj o cenu Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Novoť - Odbor školstva a športu spolu s odborom sociálnych vecí ŽSK usporiadali 15.4.2010 II. ročník šachovej súťaže pre žiakov stredných škôl a klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb.

Šachovej súťaže sa celkove zúčastnilo 75 súťažiacich. Z toho bolo 14 klientov DD a DSS a 61 študentov stredných škôl. DD a DSS Novoť reprezentoval pán Alojz Švába. V silnej konkurencií 14 klientov, zriadení DD a DSS, sa umiestnil na peknom 4 mieste. V celkovom poradí obsadil 35 miesto.
Všetkým zúčastneným sa súťaž veľmi páčila a už sa tešíme , že sa jej zúčastníme aj v budúcom roku.
DD a DSS v Novoti ďakuje nášmu klientovi za dôstojnú reprezentáciu nášho zariadenia.

Galéria k článku


0399


0400


0401


0402


0403

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál