Svetová výstava myslivosti a lovectví Brno 2010

Brno - Svetovú výstavu myslivosti a lovectví Brno 2010 si boli pozrieť aj členovia Poľovníckeho združenia Novoť.


V dňoch 21-28.marca 2010 sa uskutočnila v Brne Svetová výstava vývoja myslivosti a lovectví Brno 2010.Podľa usporiadateľov výstava pripomenula storočné jubileum výstavy,ktorá sa konala v spoločnom štáte za monarchie v metropoli Viedeň.Poľovníci, lovci a chovatelia z bezmála 25 krajín sveta predstavovali vývoj poľovníctva od roku 1910 až po súčasnosť.Okrem poľovníckych disciplín ako napr.súťaž vo vábení jeleňov, ukážky práce sokoliarov,kynológov,alebo suťaž trubačov ,bola aj Svätohubertská sv. omša v Brnenskom kláštore Panny Márie.Ta tejto akcii sa zúčastnil aj výbor nášho poľovníckeho združenia.Výstava bola doslovne sviatkov všetkých poľovníkov a priateľov poľovníctva.Na škodu veci bolo to,že Slovensko prezentovalo málo poľ. trofejí.

Galéria k článku


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


050


051


052


053


054


055


056

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál