Vznik Poľovníckej komory

Novoť - Poľovnícke združenie Novoť sa stalo riadnym členom poľovníckej komory.


Dňa 23. januára 2010 sa konal ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory v Nitre. Táto komora bola vytvorená v súlade zo zákon č.274/2009 o poľovníctve. Slovenskú poľovnícku komoru bude viesť prezident SPK p. Lebocký, ktorému bude priamo podriadený riaditeľ kancelárie SPK. Jednotlivé odbory budú mať na starosti dvaja viceprezidenti a to viceprezident pre správu zdrojov a viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva. Pod správu zdrojov budú patriť dva odbory, odbor ekonomický a správy majetku a odbor služieb a informatiky. Pod viceprezidenta pre organizáciu a riadenie poľovníctva pripadnú tri odbory, odbor organizačný a komunikačný, odbor riadenia poľovníctva, strelectva a kynológie a odbor poľovníckej legislatívy a osvety. Na základe uznesenia snemu sa dňa 26.3.2010 konal okresný snem poľovníckej komory v Námestove. Naše Poľovnícke združenie je už riadnym členom poľovníckej komory. Týmto môžme konštatovať, že tzv. ľudové poľovníctvo ako sme boli zvyknutí skončilo. Je to už komerčná záležitosť. Nášmu, a nielen nášmu poľovníckemu združeniu vznikla povinnosť platiť ročné členské vo výške 406,64 €. Sú to náklady naviac, s ktorými sme sa v minulosti nestretli. Za okres Námestovo bol zvolený do SPK Ing. Jozef Herud ako predseda osvetovej komisie.

Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál