Naše zuby

Diskusia na tému zdravotnej starostlivosti v Novoti


Hovorí sa, že zuby sú našou vizitkou, chcem otvoriť diskusiu o službách zubárky v Novoti, dokedy budeme musieť jazdiť po celom Slovensku, aby sme si dali do poriadku náš chrup a dokedy budeme stáť od piatej ráno na ošetrenie? Aké má možnosti vplyvu samospráva obce na riadne fungovanie zdravotnej starostlivosti?

rb, radastav@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál