NOVOROČNÝ PLES 2010

Novoť - 2. januára 2010 sa uskutočnil už 8. ročník plesu, tentokrát novoročného, ktorý usporiadala tradične Odborová organizácia pri DD a DSS Novoť.


2. januára 2010 sa uskutočnil už 8. ročník plesu, tentokrát Novoročného, ktorý usporiadala tradične Odborová organizácia pri DD a DSS Novoť. Nechýbala dobrá zábava, občerstvenie a bohatá tombola. O zábavu sa postaral DJ Maslaňák Or.Veselé, v kultúrnom programe sa predstavila divadelná skupina zamestnancov DD a DSS. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom plesu a sponzorom, vďaka ktorým sa ples mohol uskutočniť.

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál