Imobilným chcú zabezpečiť bezbariérový vstup

NOVOŤ - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Novoti sa uchádza o peniaze na rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia.


Vedenie Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb (DD a DSS) v Novoti vypracovalo projekt na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia. Jeho prostredníctvom chcú získať nenávratný finančný príspevok zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v rámci regionálneho operačného programu. Ide o sumu 1 495 282,78 eur.

„Zatiaľ ešte nevieme, či projekt uspel alebo nie. Každý deň čakáme na správy," povedala riaditeľka DD a DSS v Novoti Petra Novotná. „Naše zariadenie pre dospelých poskytuje sociálne služby pre klientov v nepriaznivej životnej situácii. Chceli by sme svoje služby vylepšiť a zariadenie zmodernizovať, pretože už je to nevyhnutné."

V prvom rade zatepliť

Domov predstavuje päťpodlažná budova so zastaranou technikou vykurovania, čo sa odráža na vysokých nákladoch na výrobu tepla. „Aj obvodový a strešný plášť už vykazujú slabé tepelno-izolačné vlastnosti. Projekt sme preto zamerali hlavne na stavebnú časť," vysvetľuje riaditeľka.

V prípade úspešnosti projektu by sa mala budova DD a DSS najprv zatepliť, aby sa čo najviac ušetrilo na energii. „V rámci zníženia energetickej náročnosti budeme prerábať kúrenie, ktoré je v súčasnosti na tuhé palivo. Chceli by sme prejsť na kúrenie biomasou, pričom vymeníme aj všetky vykurovacie telesá. Plánujeme prerobiť aj strechu, zrekonštruovať vzduchotechniku v stravovacom zariadení a vymeniť staré drevené okná za plastové. Výraznejšie zasiahneme aj do balkónov a toaliet pri hlavnom vstupe, čím sa zlepšia hygienické podmienky."

Dôležitý je bezbariérový vstup

Hlavný vstup do budovy zariadenia sa má zjednodušiť bezbariérovou úpravou, čo je veľmi dôležité pre nemobilných klientov. „Plánujeme pri vchode namontovať rampu pre vozíčkarov. Ostatné vstupy chceme zakryť prístreškami a východy monitorovať kamerovým systémom."

Pre klientov domova budú novinkou aj nové špecializované služby s potrebným vybavením a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami ako polohovateľné postele či signalizačné zariadenie. Prínosom by mal byť tzv. roomer - zdvíhací systém pre imobilné osoby, uľahčujúci pohyb.

V domove by mala pribudnúť nová ošetrovňa, rehabilitačná či pracovná a spoločenská miestnosť, v ktorej sa budú môcť konať kultúrne a spoločenské akcie. „Klienti budú môcť využívať aj miestnosť, kde plánujeme dokúpiť štyri počítače, tlačiarne a zriadiť pre nich knižnicu," dodala Novotná. Tieto odvážne plány však závisia od rozhodnutia o projekte, ktoré je už „na spadnutie".

Pre starkých, ktorí sa dostanú do domova v Novoti, by sa mali podmienky pre život výrazne zlepšiť a technológie zmodernizovať.

Pre starkých, ktorí sa dostanú do domova v Novoti, by sa mali podmienky pre život výrazne zlepšiť a technológie zmodernizovať.

Prevzaté z http://orava.sme.sk/

Foto: ANNA GLUCHOVÁAdministrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál