Furmanka v sobotu 13. februára

NOVOŤ - Šiesty ročník obľúbeného fašiangového podujatia Novotské furmanské dní sa uskutoční v sobotu 13. februára 2010. Týždeň predtým 6. februára sa uskutočnia podobné súťaže za účasti aj našich furmanov v blízkej Zlatnej v Poľsku na ktoré vás organizátori taktiež pozývajú.


Po rozsiahlej diskusii sa organizátori Novotských furmanských dní rozhodli pripraviť aj 6. ročník s tým, že názov podujatia sa v tomto roku meniť nebude. Na tomto ročníku dôjde aj k niektorým zmenám. Ostávajú tri súťažné kategórie: rýchlosť – zručnosť – sila, v tomto ročníku vypadáva súťaž krásy. Opäť je pripravených niekoľko osvedčených sprievodných akcii.

Organizátori oslovujú aj týmto spôsobom najmä mladšiu generáciu chlapcov i dievčatá ak by chceli, alebo boli ochotní pomôcť pri príprave i realizácii tohto podujatia, aby sa prihlásili u organizátorov resp. cez túto stránku formou komentára kde uvediete správnu mailovú adresu resp. mobilné číslo. Privítame vašu iniciatívu, podnety, návrhy i možnosť realizácie a potom sa budeme tešiť aj na ďalšie ročníky.


Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál