Víťazom žiackeho turnaja Juraj Jakubjak

Novoť - Tradične pred Vianočnými sviatkami sa uskutočnil turnaj žiakov v stolnom tenise.


Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo len 9 žiakov z toho traja Jašicovci a prví štyria postupujú do turnaja dospelých, ktorý sa uskutoční dňa 29. decembra 2009.

Poradie:
1. Jakubjak Juraj
2. Jašica Tomáš
3. Jašica Patrik
4. Smolár Patrik
5. Jašica Erik
6. Mikolajčík Lukáš
7. Mikolajčík Samuel
8. Buľvasňák Martin
9. Turoň Štefan

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál