Všetko čo doma máme 2009

Novoť - Len málo kultúrnych akcií v našej obci dokáže zaplniť sálu kultúrneho domu do posledného miesta. Jednou z akcií, ktorej sa to každoročne darí je jesenná prehliadka záujmovej činnosti spojená s vyhodnotením súťaže o najkrajšie vyzdobený balkón či okno s výstižným názvom Všetko čo doma máme.


Podujatie otvorila a všetkých prítomných privítala p. Mária Smolárová, vedúca Miestneho kultúrneho strediska.

Začiatok programu patril najmenším, svoje umenie predviedli deti z MŠ pod vedením p. uč. Moniky Dopaterovej. Po nich sa prišli ukázať deti z divadelného krúžku, malé mažoretky a členovia folklórneho súboru v doprovode p. Súkeníkovej.

Mária Šusteková, Gita Zavoďanová, Václav Kasan, Bohuš Koleják a Eva Mikolajčíková sa po ročnej prestávke opäť objavili na scéne a obecenstvo rozosmievali komédiou Čáry-máry, nech sa darí.

Potom už prišlo na rad losovanie tomboly na ktorú prispeli podnikateľské subjekty z našej obce.

Záverečným bodom programu bolo vyhodnotenie súťaže o najkrajšie okno, či balkón. Ceny, ktoré venovali PD Agrovex a Obec Novoť odovzdal Ing. Jozef Kondela, predseda PD Agrovex a predseda hodnotiacej komisie. Výsledky súťaže zverejníme na inom mieste.

O tom, že kultúra nie je len na javisku sa návštevníci mohli presvedčiť vo vestibule, kde boli vystavené nádherné práce vyžadujúce nielen zručnosť a cit, ale aj úžasné množstvo trpezlivosti.

Galéria k článku


001


002


003


004


005


006


007


008


009


010


011


012


013


014


015


016


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


050


051


052


053


054


055


056


057


058


059


060


061


062


063


064


065


066


067


068

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál