Chceme vykurovanie na biomasu

NOVOŤ - Podali sme projekt na zmenu palivovej základne v zdravotnom stredisku aj v bytovke. Chceme prejsť na biomasu.


„Kúrenie na peletky máme už v základnej škole. Je to veľmi komfortné kúrenie, podobné plynovému. Nie sú s tým žiadne starosti," pochvaľuje si starosta František Poleta. „Je to dobré aj z ekologického hľadiska a teplo je stále udržiavané na nastavenú teplotu. Máme s tým zo školy dobré skúsenosti, preto chceme tento spôsob vykurovania rozšíriť aj do bytovky a zdravotného strediska."

Projekt na zmenu palivovej základne v kotolni zdravotného strediska a bytovky podali Novoťania na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Celková investícia predstavuje čiastku takmer 664 tis. €. „Kotolňa by mala riešiť vykurovanie zdravotného strediska aj bytovky. V projekte navrhujeme zmeniť vykurovacie médium na biomasu - kúriť by sa malo teda buď štiepkou alebo peletami. Podobný projekt sa robil aj v tunajšom dome dôchodcov a domove sociálnych služieb. Chceme centrum našej obce čím viac uchrániť od splodín, ktoré dedinu zamorujú," vysvetlil záujem F. Poleta.

V prípade úspešnosti podaného projektu by malo už takmer celé centrum obce fungovať na biomasu. Jedinou výnimkou bude len obchodné centrum, ktoré je vykurované tuhým palivom.

Prevzaté z http://orava.sme.sk/


Administrátor, informacny_portal@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál