Príspevok študentom vysokých škôl

NOVOŤ - Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2008, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok pre študentov vysokých škôl stále platí. O príspevok treba požiadať, vzor žiadosti je v článku.


Obecné zastupiteľstvo obce Novoť schválilo dňa 29. 2. 2008 mimoriadny príspevok pre všetkých študentov vysokých škôl vo výške 66,39 € (2000 Sk). O príspevok môže požiadať každý, kto ukončil 1. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo pokračuje ďalej v dennom alebo externom štúdiu na vysokej škole. Príspevok sa vypláca len 1x počas štúdia a žiadosť treba podať najneskôr do pol roka od ukončenia štúdia. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu diplomu alebo potvrdenie o návšteve školy 4. alebo vyššieho ročníka VŠ.

< Vzor žiadosti o vyplatenie príspevku:
Žiadosť vo formáte Word (Formulár)
Žiadosť vo formáte pdf (Tlačivo na ručné vyplnenie)

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál