Slávnosť prvého svätého prijímania

NOVOŤ - Dnešnú siedmu veľkonočnú nedeľu sa v našej farnosti konala slávnosť prvého svätého prijímania. Fotografie zo slávnosti sú prístupné na adrese: prijimanie.novot.sk
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál