Stretnutie s MUDr. Miroslavom Mikolášikom

Novoť - Do našej farnosti zavíta MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý je prezidentom občianskeho združenia Donum Vitae a zároveň podpredsedom pracovnej skupiny pre bioetiku v Európskom parlamente.


Je to človek, ktorý nám príde porozprávať o najaktuálnejších témach v oblasti bioetiky z kresťanského pohľadu, akými sú napríklad výskum embryonálnych kmeňových buniek, eutanázia, úcta k ľudskému životu od počatia či klonovanie.

Stretnutie sa uskutoční v našom kostole nedeľu 31. mája 2009 o 9.30h, tj. po skončení sv. omše začínajúcej o 8.30h.

Vrelo toto stretnutie odporúčame a povzbudzujeme vás k hojnej účasti!

Vladimír Klein

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál