Výskyt vydry riečnej

Novoť - Na prechádzke prírodou cez veľkonočnú nedeľu sme mali poobede možnosť vidieť a vyfotografovať vydru riečnu.


Z našich cicavcov je najdokonalejšie prispôsobená na život vo vode. Dospelá vydra váži asi 5 kg, dĺžka tela 57 až 80 cm, dĺžka chvosta 27-50 cm. Medzi prstami nôh má plávacie blany a celé telo je pokryté veľmi hustou a jemnou srsťou. Celkové sfarbenie je hnedé, na spodnej časti krku belavé. Vydra vydáva rozličné zvuky od pískania až po mravčanie. Dožíva sa 15-20 rokov. Je aktívna najmä za súmraku a v noci, iba v zime alebo za mimoriadnych okolností aj cez deň. Žije samotárským životom, okrem rozmožovania a výchovy mláďat. Pári sa od februára až do leta. Gravidita trvá 2 mesiace. Má 2-4 mláďatá, ktoré sa po 6-7 mesiacoch osamostatňujú. Brloh s bočným vetracím otvorom si vyhrabáva do brehov, vchod je pod vodou. Živí sa prevažne rybami, rakmi a inými bezstavovcami. Jej životným prostredím sú brehy tečúcich a stojatých vôd bez ohľadu na nadmorskú výšku. Za potravou migruje až do vzdialenosti 50 km.Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál