Výstava ulovenej poľ. zveri za rok 2008

Zuberec - SPZ Námestovo spoločne s SPZ Orava Dolný Kubín a SPZ Tvrdošín usporiadali v dňoch 23. marca až 29. marca 2009 výstavu trofeji poľovnej zveri, ulovenej v roku 2008.


Výstava trofejí poľovnej zveri Zuberec

SPZ Námestovo spoločne s SPZ Orava Dolný Kubín a SPZ Tvrdošín usporiadali v dňoch 23. marca až 29. marca 2009 výstavu trofeji poľovnej zveri, ulovenej v roku 2008. V minulosti to malo názov chovateľská výstava. Boli tam vystavené rôzne trofeje počnúc od srnčích, jeleních, lebky a kože vlkov, rysov a líšok. Výrobcovia poľ. Šperkov tam vystavovali svoje výrobky. ŠL Tanap Roháče Oravice tam vystavovali novú zlatú trofej jeleňa po 15 rokoch. Výstavy sa zúčastnili aj členovia nášho poľ. združenia. Výstava nakoľko Poľ. združenie Zuberec funguje len niečo cez 14 rokov bola pripravená na vysokej profesionálnej úrovni. Čo môžme s istotou konštatovať, že z roka na rok je menej medailových trofejí. Je to spôsobené úživnosťou revírov. V minulosti, keď fungovali JRD bola vysoká úživnosť revírov. V dnešnej dobe, mnoho Poľ. družstiev je na hranici existencie, málo sa pestuje obilovín, zemiakov atď. Je na nás poľovníkov, aby otázka prikrmovania zveri bola prioritou v každom poľ. združení. Len zodpovedným prístupom môžme prispieť ku skvalitnenie kvalitnej populácie zveri, ktorá sa nám v budúcnosti odmení kvalitnými trofejami.

Galéria k článku


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71Jozef Šimjak, josef.simjak@seznam.cz
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál