Ježišova žatva

NOVOŤ - V nedeľu 15.marca o 18:00 vystúpia v kultúrnom dome mladí zo Žiliny s hudobno-dramatickým spracovaním faktov Kristovho života.


Viacerí profesionálni umelci z oblasti divadla, hudby a scénografie spojili svoje tvorivé sily a pripravili predstavenie Ježišova žatva. Ide o hudobno-dramatické spracovanie faktov Kristovho života.

Pozývame Vás v pôstnom období pouvažovať nad udalosťami, ktoré tvoria základy našej viery.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál