Týždeň Cirkvi pre mládež

NOVOŤ - Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila od 15. do 22. novembra Týždeň Cirkvi pre mládež. Do tejto akcie sa zapojila aj novotská farnosť. Od nedele do soboty sa každý deň uskutočnia akcie venované mladým a rodinám.
Srdečne pozývame mladých, duchovne mladých a rodiny
Pozor, zmena! Sobotňajší koncert sa presúva na 18-tu hodinu.


V nedeľu začíname večer o 18:00 sv. omšou. Celebrovať ju bude správca Oravského centra mládeže, Mgr. Branislav Kožuch, ktorého poznajú hlavne birmovanci z duchovnej obnovy pred birmovkou. Po sv. omši sa uskutoční modlitbový program, ktorý povedú mladí združení okolo Oravského centra mládeže.

V pondelok je deň pracovného voľna, preto sv. omša bude už o 15:00 a po nej zábava v Kultúrnom dome v Novoti od 16:00 do 22:00 hod. Popri tancovačke bude zaujímavý program i tombola. prípadné občerstvenie si prineste so sebou. Všetko sa samozrejme uskutoční bez alkoholu.

Utorok je venovaný filmu. Sv. omša o 17:30 a po nej premietanie filmu v kostole. Jeho názov zatiaľ neprezradíme, ale určite to bude zaujímavé sledovanie.

V stredu pôjdeme do prírody. Sv. omša v kostole o 17:30 a po nej pôjdeme na krížovú cestu o 19:00 od materskej školy na Modlovku.

Vo štvrtok sa stretneme s Komunitou Jána Krstiteľa. Sv. omša o 17:30 a po nej program s členmi komunity.

V piatok bude sv. omšu o 17:30 celebrovať don Ján Zauška SDB a po nej sa stretne s mladými na diskusií.

Sobota bude záverečným dňom. Sv. omša bude ráno o 7:00 a popoludní od 15:00 budú workshopy v Základnej škole v Novoti a program týždňa Cirkvi pre mládež sa ukončí večerným koncertom v kostole o 18:00.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál