Podpora študentov vysokých škôl

NOVOŤ - Obecné zastupiteľstvo schválilo z rozpočtu obce mimoriadny príspevok pre študentov vysokých škôl. O príspevok treba požiadať, vzor žiadosti je v článku


Milí študenti – vysokoškoláci!

Obecné zastupiteľstvo obce Novoť schválilo z rozpočtu obce mimoriadny príspevok pre všetkých študentov vysokých škôl vo výške 2000,- Sk. O príspevok môže požiadať každý, kto ukončil 1. stupeň vysokoškolského vzdelania alebo pokračuje ďalej v dennom alebo externom štúdiu na vysokej škole. Príspevok sa vypláca len 1x počas štúdia a žiadosť treba podať najneskôr do pol roka od ukončenia štúdia. K žiadosti je potrebné doložiť kópiu diplomu alebo potvrdenie o návšteve školy 4. alebo vyššieho ročníka VŠ.
Odporúčame študentom, ktorí spĺňajú podmienky na mimoriadny príspevok už v tomto roku, aby žiadosti doručili ( osobne alebo poštou ) na Obecný úrad v Novoti čím skôr. Ak pošlete svoju žiadosť do 30. 11. 2008, môžete sa tešiť z pekného Mikulášskeho darčeka.

Veľa úspechov v štúdiu a v šírení dobrého mena obce Novoť Vám praje

Bc. František Poleta, starosta obce
poslanci Obecného zastupiteľstva
zamestnanci Obecného úradu
Vzor žiadosti o vyplatenie príspevku:
Žiadosť vo formáte Word (Formulár)
Žiadosť vo formáte pdf (Tlačivo na ručné vyplnenie)

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál