Mária Podhradská a Richard Čanaky v Mútnom

MÚTNE - Populárna a veľmi obľúbená dvojica spievajúca pre malých i veľkých až tri dni bude vystupovať v Mútnom..


Mária a Richard budú koncertovať už v piatok o 20,00 hodine v Kultúrnom dome pre dospelých a vstupné na toto podujatie je 70 Sk. Pre rodičov a detí je pripravené vystúpenie v sobotu 15. 11. 2008 o 17,00 hod. v miestnom kostole, ale so vstupným pre dospelých 50.- a detí 30.- Sk a do tretice ich budete môcť vidieť i počuť v nedeľu o 10,30 hod na detskej svätej omši vo farskom kostole v Mútnom.

Na podujatie plné hudby a populárnych piesní organizátori pozývajú širokú verejnosť.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál