Babky a dedkovia v škôlke

Novoť - Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci úcty k starším každoročne kolektív MŠ organizuje stretnutie babiek a dedkov so svojimi vnúčikmi, nebolo tomu ináč ani tento týždeň.


Stretnutie začalo netradične už o 9,00 hod, keď Pani Katarína Brenkusová na pôde MŠ privítala starých rodičov. Mnohí boli na tomto podujatí po prvý krát, ale bolo veľa takých, ktorí sa tohto podujatia zúčastňujú od jeho vzniku. V pestrom programe plnom básničiek, pesničiek i tanečných vystúpení sa potom predstavili naši škôlkári, no samozrejme všetky boli venované starým rodičom. Detí si pre babky a dedkov pripravili tento krát krásne kvietočky, ktoré potom odovzdali. I keď niektoré detí mali problém nájsť svojho dedka či babku všetko sa spoločnými silami podarilo a plačlivé očička vystriedala radosť. Samozrejme za kvietoček patrí aj odmena a deti ju aj od starých rodičov dostali v podobe sladkostí, ktoré si potom v triedach spoločne rozdelili. Po kultúrnom programe bolo pre starých rodičov krátke posedenie pri káve ktoré bolo aj príležitosťou na stretnutie s rodinou či známymi s okolitých obci, lebo detí majú svojich dedkov a babky aj v iných obciach ako je Novoť a bolo ich dosť. Je potešujúce že tohto roku neostalo ani jedno dieťa, ktoré by nebolo mohlo venovať svoj kvietoček svojím obľúbencom, ktorým je ich dedko, či babka alebo mamička.

Galéria k článku


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál