Aj novotské cintoríny na webe

NOVOŤ - Tento oznam poteší predovšetkým rodákov, ktorí z príležitosti sviatku Všetkých svätých zavítajú do svojho rodiska a plánujú navštíviť hroby svojich príbuzných, alebo priateľov.


Na webovej stránke www.cintoriny.3wsk.sk sú prístupné údaje o oboch novotských cintorínoch.
Po spustení stránky treba najskôr vybrať obec, potom cintorín. Po potvrdení sa zobrazí zoznam hrobových miest a orientačná mapka cintorína. Potom už stačí vyhľadať napr. podľa priezviska, alebo na mapke vybrať príslušnú časť, ktorá sa zobrazí na mape.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál