Misijná nedeľa v našom chráme

NOVOŤ - Misijná nedeľa mala tentokrát trochu slávnostnejší ráz. Našu farnosť navštívili a pri dvoch sv. omšiach sa prihovorili sestry z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého.


Po krátkej homílií otec Vladimír odovzdal slove sestre Florkovej, ktorá opísala svoje skúsenosti z pôsobenia v Ghane.


Pred prinášaním obetných darov sestry predviedli ukážku domorodej piesne z Ghany


Potom už deti oblečené v typickom oblečení daného kontinentu priniesli obetné dary. Najskôr glóbus ako symbol Zeme


Krčah ako symbol čierneho kontinentu, ktorý trpí nedostatkom vody
Americký kontinent symbolizovali dve misky, jedna plná, druhá prázdna, ako symbol veľkého bohatstva na jednej a krajnej chudoby na druhej strane


Bankovka ako symbol zmaterializovanej Európy


Mušľa ako dar mora symbolizovala Austráliu a Oceániu


Vejár ako symbol Ázie


Napokon chlieb a víno ako plod zeme a práce ľudských rúk

Rovnaký priebeh mala aj ranná sv. omša


Linky:
www stránka Spoločnosti Božieho Slova - verbistov
www stránka Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého

zatiaľ toľko, článok bude dopracovaný dodatočne.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál