Zber veľkoobjemového odpadu

NOVOŤ - Vedenie obce oznamuje občanom, že v tomto jesennom období, opäť rozmiestni po obci kontajnery na veľkoobjemový domový odpad.


Obec NOVOŤ oznamuje občanom, že v tomto jesennom období, opäť rozmiestni po obci kontajnery na veľkoobjemový domový odpad. Rozmiestnené budú v dňoch od 20.10.2008 do 24.10.2008, na týchto miestach v obci:
Pri kasárni
Pod kopcom pri vodnej nádrži
na križovatke za obchodom Coop Jednota
pri obv. zdrav. stredisku
vo dvore prevádzky obce
na šoltýstve pri cintoríne
a v Novotskom Duľove – pri dome Serafína Blahúta

Po uvedenom termíne, čiže po 24. októbri budú kontajnery odvezené. V prípade, že sa naplnia skôr, už v priebehu prvých dní, prosíme občanov, aby to oznámili na obecný úrad, ktorý zabezpečí ich odvoz a opätovné vrátenie ne zber ďalšieho odpadu.
Pripomíname, že do týchto kontajnerov sa nesmie dávať kovový, plastový, či elektronický odpad, ani pneumatiky áut.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál