Zber plastov v piatok

NOVOŤ - Združenie Biela Orava organizuje pravidelný odvoz plastov z našej obce každý mesiac.
Najbližší odvoz bude tento týždeň v piatok 3. 10.2008.
V októbri je plánovaný aj odvoz skla a to v pondelok 20.10.2008.


Plasty

Čo to je?
Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové kelímky, prepravky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a pod.
Čo v ňom nemôže byť?
Sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky a plasty s obsahom škodlivín.
V čom ho mám odovzdať?
V plastových vreciach vyložiť ku hlavnej ceste.


V októbri je plánovaný aj odvoz skla a to v pondelok 20.10.2008. Zber skla sa ale neuskutoční po celej obci, ako je to zvykom u plastov, ale iba z kontajnerov pristavených spravidla pri obchodoch s potravinami.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál