Zber plastov v utorok

NOVOŤ - Pravidelný odvoz plastov bude v utorok 9. septembra 2008.


Aj touto cestou upozorňujeme občanov, že pravidelný odvoz plastov z našej obce bude tentokrát až v utorok 9. septembra 2008
Preto prosíme občanov, aby pred blížiacim sa odpustom nezhromažďovali vrecia pri ceste, kde pôsobia rušivo, ale vyčkali do pondelka, utorka a prispeli tak k skrášleniu obce.
Ď A K U J E M E


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál